Danh mục sản phẩm

Ứng dụng PLC - Bố trí sân khấu

Điều khiển việc bố trí sân khấu tùy theo đặc tính điều khiển

Ứng dụng PLC Mitsubishi - Vận hành cửa tự động

Điều khiển cửa mở hay đóng khi phát hiện có đối tượng

Ứng dụng điều khiển cung cấp sản phẩm

Đặt các vật theo lý thuyết vào hộp trên băng tải

Phân loại sản phẩm theo kích cỡ (II)

Phân loại sản phẩm đến vị trí cĩ kích cỡ tương ứng

Tín hiệu nút nhấn

Chuyển đổi tín hiệu đèn giao thông từ 1 nút nhấn

Ứng dụng PLC Mitsubishi - Điều khiển máy khoan

Điều khiển máy khoan với các thiết bị khác

Ứng dụng PLC Mitsubishi - Truyền động băng tải

Vận hành băng tải tùy theo tín hiệu cảm biến

Ứng dụng PLC Mitsubishi - khởi động/ dừng băng tải

Ứng dụng PLC trong dây chuyền khởi động/ dừng băng tải ở các nhà máy, xí nghiệp..

Phát hiện dùng cảm biến quang

Bài tập ứng dụng - Phát hiện dùng cảm biến quang

Bài tập ứng dụng PLC - Đơn vị phục vụ

Điều khiển đơn vị phục vụ trong nhà hàng bằng các lệnh cơ bản
Đăng Ký Email Nhận Tin Khuyến Mãi
top