Danh mục sản phẩm

Phát hiện dùng cảm biến quang

11/10/2016 4:10:13 CH
Bài tập ứng dụng - Phát hiện dùng cảm biến quang

Ứng dụng của PLC mitsubishi trong thực tế

Mô hình hoạt động:

Hình 1


Bảng khai báo thiết bị 

Dạng
Địa chỉ thiết bị
Tên thiết bị
Sự hoạt động
Ngõ vào
X0
Vào cổng (người)
ON khi phát hiện có người vào
X1
Ra cổng (người)
ON khi phát hiện có người ra
X2
Vào cổng (xe)
ON khi phát hiện có xe vào
X3
Ra cổng (xe)
ON khi phát hiện có xe ra

Ngõ ra


Y0
Đèn xanh Đ1 (người)
Bật sáng khi Y0 - ON
Y2
Đèn xanh Đ2 (xe)
Bật sáng khi Y2 – ON
Y3
Đèn đỏ Đ3 (xe)
Bật sáng khi Y3 – ON
Y7
Còi báo
Kêu lên khi Y7 ON

Mục đích điều khiển:

Bật tia sáng lên khi phát hiện có người hay xe đi qua. Sử dụng các lệnh cơ bản và bộ định thì.

Những đặc tính điều khiển:

Phía người:

Khi cảm biến vào cổng X0 phát hiện có người vào thì đèn xanh Y0 bật lên.

Khi cảm biến ra cổng X1 phát hiện có người đi qua thì sau 5s đèn xanh Y1 tắt.

Phía xe:

Khi cảm biến vào cổng X2 phát hiện có xe vào thì đèn xanh Y2 được bật lên.

Khi cảm biến ra cổng X3 phát hiện có xe đi qua thì sau 5s đèn xanh Y2 tắt.

Nếu xe không băng qua vùng giữa cảm biến vào cổng X2 và ra cổng X3 trong 10s, đèn đỏ Y3 bật sáng và còi báo Y7 vang lên

Ngay khi xe băng qua cảm biến ra cổng X3 thì đèn đỏ Y3 tắt và còi báo Y7 ngừng.

Sơ đồ nguyên lý:

Sơ đồ nguyên lý

Chương trình Ladder mẫu:

Chương trình Ladder mẫuĐăng Ký Email Nhận Tin Khuyến Mãi
top