Danh mục sản phẩm

Tín hiệu nút nhấn

19/10/2016 11:41:35 SA
Chuyển đổi tín hiệu đèn giao thông từ 1 nút nhấn

Ứng dụng PLC Mitsubishi - Mô hình hoạt động:

hình 1

Mô hình hoạt động:

Dạng
Địa chỉ thiết bị
Tên thiết bị
Sự hoạt dộng


Ngõ raY0
Đèn đỏ
Sáng khi Y0 à ON
Y1
Đèn vàng
Sáng khi Y1à ON
Y2
Đèn xanh
Sáng khi Y2 à ON
Mục đích điều khiển:
Chuyển đổi tín hiệu đèn giao thông từ 1 nút nhấn
Những đặc tính điều khiển:

- Đèn tín hiệu đỏ (Y0) nhấp nháy trong khoảng 1-2 giây (sáng trong 1s và tắt trong 1s).
- Khi nút nhấn X10 trên bảng điều khiển được nhấn , tín hiệu chỉ thị Y10 trên bản vận hành sẽ sáng. Nếu thả nút nhấn Y10, tín hiệu chỉ thị Y10 vẫn sáng .
- Sau khi tín hiệu chỉ thị Y10 sáng đươc 5s, sự hoạt động các tín hiệu thay đổi như mô tả từ bước 4 đến bước 7 :
- Đầu tiên tín hiệu đỏ Y0 nhấp nháy trong 5s trong khi tín hiệu chỉ thị Y10 vẫn sáng.
- Đèn tín hiệu đỏ Y0 tắt. Đèn tín hiệu vàng Y1 sáng trong 5s.
- Sau khi đèn tín hiệu vàng Y1 tắt, đèn tín hiệu xanh Y2  sáng trong 10s.
- Sau khi đèn tín hiệu xanh Y2 tắt, đèn tín hiệu đỏ Y0 nhấp nháy trong khoảng 1-2 giây (sáng trong 1s và tắt trong 1s). Sự hoạt động các tín hiệu lặp lại từ bước 1.

Sơ đồ nguyên lý:


hình 2
Chương trình Ladder mẫu 

Hình 3


Đăng Ký Email Nhận Tin Khuyến Mãi
top