Danh mục sản phẩm

Điều khiển định thì mạch đèn giao thông

12/10/2016 9:46:31 SA

Mô hình hoạt động thực tế thông qua PLC Mitsubishi

Hình 1

Bảng khai báo thiết bị 

Dạng
Địa chỉ thiết bị
Tên thiết bị
Sự hoạt động
Ngõ vào
X0
Nút nhấn ON
ON: quá trình hoạt động
Ngõ ra


Y0
Đèn đỏ
Bật sáng khi Y0 – ON
Y1
Đèn vàng
Bật sáng khi Y1 - ON
Y2
Đèn xanh
Bật sáng khi Y2 - ON

Mục đích điều khiển:

Điều khiển đèn giao thông thay đổi tại các khoảng thời gian chỉ định. Sử dụng các lệnh cơ bản và bộ định thì

Những đặc tính điều khiển:

  • Khi nút nhấn X0 được nhấn, quá trình bắt đầu hoạt động.

  • Đầu tiên, đèn đỏ Y0 sáng trong 10s.

  • Sau đó đèn đỏ Y0 tắt, đồng thời đèn vàng Y1 sáng trong 5s.

  • Sau đó đèn vàng Y1 tắt, đồng thời đèn xanh Y2 sáng trong 10s.

  • Sau đó đèn xanh Y2 tắt và quá trình được lập lại từ bước 2

Sơ đồ nguyên lý:

Hình 2

Chương trình Ladder mẫu:

Hình 3


Đăng Ký Email Nhận Tin Khuyến Mãi
top