Danh mục sản phẩm

Ứng dụng điều khiển cung cấp sản phẩm

20/10/2016 3:52:16 CH
Đặt các vật theo lý thuyết vào hộp trên băng tải

Ứng dụng PLC Mitsubishi

Điều khiển cung cấp sản phẩm

hình 1

Bảng khai báo thiết bị

Dạng
Địa chỉ thiết bị
Tên thiết bị
Sự hoạt dộng
X0
Điểm bắt đầu
ON khi Robot ở vị trí xuất phát.
X1
Hộp trên băng tải.
ON khi hộp ở dưới bộ phận cung cấp cam.
X2
Cam đã cung cấp.
ON khi cam được phát hiện (dùng cho việc đếm).

Cảm biến.
ON khi phát hiện có sản phẩm ở cuối băng chuyền phải.Y0
Lệnh cung cấp.
Khi Y0_ON, 1 sản phẩm được cung cấp. Một tiến trình bắt đầu: hộp lớn
Y1
Băng tải chạy về phía trước.
Khi Y1_ON, băng tải dy chuyển về phía trước.
Y2
Lệnh cấp cam.
Khi Y1_ON, cam được cung cấp.

Mục đích điều khiển:

Đặt các quả cam theo lý thuyết vào hộp trên băng tải

Những đặc tính điều khiển:

* Điều khiển chung :

- Khi công tắc X24 trên bảng điều khiển đươc chuyển lên ON, băng tải di chuyển về phía trước. Khi X24 trên bảng điều khiển  đươc chuyển sang OFF, băng tải ngừng.

- Khi nút nhấn X20 trên bảng điều khiển được nhấn, lệnh cung cấp Y0 cho robot chuyển sang ON. Lệnh cung cấp Y0 chuyển sang OFF, khi robot dy chuyển khỏi vị trí bắt đầu . Khi lệnh cung cấp Y0 được chuyển sang ON, robot cung cấp hộp.

* Điều khiển máy khoan :

- Khi cảm biến có hộp trên băng tải X1 đặt trong bộ phận cung cấp cam chuyển sang ON, băng tải ngừng.

- Trong hộp được đặt 5 quả cam. Các hộp đặt 5 quả cam được mang đến khay bên phải.

- Cam được cung cấp khi lệnh cấp cam Y2 bật lên ON và số cam cung cấp được đếm khi cảm biến cam đã cung cấp bật lên ON.

Sơ đồ nguyên lý:

hình 2

Chương trình Ladder mẫu

Hình 3


Đăng Ký Email Nhận Tin Khuyến Mãi
top