Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Tin mới
22/10/2016
Điều khiển việc bố trí sân khấu tùy theo đặc...
21/10/2016
Điều khiển cửa mở hay đóng khi phát hiện có...
20/10/2016
Đặt các vật theo lý thuyết vào hộp trên băng...
19/10/2016
Phân loại sản phẩm đến vị trí cĩ kích cỡ...
19/10/2016
Chuyển đổi tín hiệu đèn giao thông từ 1 nút...
18/10/2016
Điều khiển máy khoan với các thiết bị khác
18/10/2016
Vận hành băng tải tùy theo tín hiệu cảm biến
15/10/2016
Ứng dụng PLC trong dây chuyền khởi động/ dừng băng...
Thống kê truy cập

Sự lặp lại hoạt động trình tự trong lập trình PLC

07/10/2016 9:37:49 SA
Là trình tự hoạt động với một số lần nào đó, khi hoạt động này bằng tay (manual mode) hay tự động(automatic mode)

Thường ta cần lặp lại một phần của trình tự hoạt động với một số lần nào đó, khi hoạt động này bằng tay (manual mode) hay tự động(automatic mode). Trong ví dụ hình 2.37, bộ đếm được sử dụng phối hợp với hoạt động trình tự minh họa điều này.

Hoạt động

Bộ đếm được kích hoạt (tăng 1) mỗi khi trạng thái S14 hoạt động. Giá trị của bộ đếm có thể được nhập bằng bộ công tắc chọn nhấn ( thumbwhell switch) được nối ở ngõ vào của bộ điều khiển hoặc được xác định trong chương trình. Trong  ví dụ này, bộ đếm được gán giá trị 8. Khi xuống đến trạng thái S14 là hoạt động trình tự bình thường, sau trạng thái S14 có sự lựa chọn giữa S15 và S12 tùy thuộc vào điều kiện chuyển trạng thái

Như vậy khi bộ đếm CO chưa đạt đến giá trị định trước là 8, điều kiện có thể chuyển vào trạng thái S15 không thỏa vì công tắc CO hở, xem biểu thức (b). Biểu thức logic (a) đúng nếu bộ đếm bị kích hoạt ít hơn 8 lần và công tắc X5 đóng. Điều này có tác dụng lặp lại 8 lần quá trình từ S12 đến S14 vì bộ đếm tăng lên 1 mỗi khi S14 hoạt động. Khi bộ đếm vượt giá trị 8, trạng thái S15 được kích hoạt, thay vì S12. Bộ đếm cũng được đặt lại (reset) thông qua công tắc thường S15 để chuẩn bị cho chu kỳ hoạt động tiếp theo

Hình 2.37. Lập trình lập lại hoạt động bằng bộ đếm

Hình 2.37. Lập trình lập lại hoạt động bằng bộ đếm

Widget GOANA not found!