Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Tin mới
22/10/2016
Điều khiển việc bố trí sân khấu tùy theo đặc...
21/10/2016
Điều khiển cửa mở hay đóng khi phát hiện có...
20/10/2016
Đặt các vật theo lý thuyết vào hộp trên băng...
19/10/2016
Phân loại sản phẩm đến vị trí cĩ kích cỡ...
19/10/2016
Chuyển đổi tín hiệu đèn giao thông từ 1 nút...
18/10/2016
Điều khiển máy khoan với các thiết bị khác
18/10/2016
Vận hành băng tải tùy theo tín hiệu cảm biến
15/10/2016
Ứng dụng PLC trong dây chuyền khởi động/ dừng băng...
Thống kê truy cập

Nội dung và hoạt động của thanh ghi khi dịch chuyển

09/09/2016 9:29:08 SA
Dòng lệnh RST sẽ đặt thanh ghi về giá trị 0 khi có xung kích hoạt. Thường dùng thanh ghi tạo thành từng bit riêng biệt, gọi là cờ, mỗi cờ có thể sử dụng như công tắc logic trong chương trình
Xung kích hoạt dịch chuyển
Dữ liệu đưa vào
Nội dung thanh ghi
0
0
0000 0000
0
1
1000 0000
1
0
0100 0000
2
0
0010 0000
3
1
1001 0000
4
0
0100 0000
5
0
0010 0000
6
0
0001 0000
7
0
0000 1001


Dòng lệnh RST sẽ đặt thanh ghi về giá trị 0 khi có xung kích hoạt. Thường dùng thanh ghi tạo thành từng bit  riêng biệt, gọi là cờ, mỗi cờ có thể sử dụng như công tắc logic trong chương trình. Trong ví dụ trên, các cờ M100 đến M107 tạo thành 1 thanh ghi 8 bit (hình 2.30). Các bit trên thanh ghi dùng để kích các nhánh ngõ ra tương ứng với các cuộn soleniod (Y30 đến Y34) và dưới dạng công tắc logic thường mỡ hay thường đóng trong nhánh lệnh dịch chuyển thanh ghi.

Hoạt động

Trong hình 2.28 đến 2.30 thông qua công tắc LS3 và LS5 nối tiếp với các công tắc logic thường đóng M101 đến M107 kích lệnh Out M100. Mạch này dùng để đưa logic 1 vào M100 chỉ khi tay máy ở vị trí gốc. Ở các bước khác, mạch trên bị hở nên M100=0 có tác dụng đưa logic 0 vào thanh ghi. Cờ M100 là On khi đang ở vị trí ban đầu, và điều đó được nhận biết thông qua Y30. Nút nhấn CHẠY (ngõ vào X1) có tác dụng dịch chyển thanh ghi, làm cho bit 1 dịch chuyển từ M100 đến M101; do đó, M101 là 1, M100 thành 0. Cờ M101 là 1 có tác dụng kích hoạt cuộn soleniod đi xuống (DOWN) thông qua mạch công tắc logic M101 và Y001. Lưu ý rằng nhánh song song đầu tiên, M100 nối tiếp X001 bây giờ không còn tác dụng.

Sự chuyển bước 

Việc dịch chuyển từ bit 1 từ cờ này sang cờ kế tiếp không có vấn đề thời gian chuyển bước, vì bít 1 ra khỏi cờ này sẽ dịch chuyển sang cờ kế tiếp. Trong ví dụ này các cờ M100-M106 tạo thành mạch công tắc khóa lẫn trên nhánh lệnh dịch chuyển thanh ghi SFTL. Các cờ này lại nối tiếp với các điều kiện chuyển bước, công tắc PBO và các công tắc hành trình từ LS1 đến LS5. Sự khóa lẫn này đảm bảo chỉ có một bước được thực hiện tại một thời điểm.
  Lưu ý rằng điều kiện thoát khỏi một bước cũng là điều kiện thực hiện bước kế tiếp. Ví dụ, điều kiện ra khỏi bước ban đầu là M100 và X001và đây cũng là điều kiện để thực hiện bước 1 (M101). Việc sử dụng thanh ghi không có khả năng chốt là điều cần thiết vì các bit trong thanh ghi duy trì trang thái khi chúng được đặt  lại  (reset) hay khi thực hiện dịch chuyển thanh ghi.
Khi dịch chuyển đến M107 ,nó kích hoạt lệnh RST. Cờ M107 không kích một ngõ ra vật lý nào cả, và nó được sử dụng ở nhánh lệnh OUT và lệnh RST thanh ghi. Vì vậy, M107 có tác dụng đưa thanh ghi về giá trị 0 và kích tay máy khi ở vị trí gốc. Khi đó, logic 1 của M107 cũng được đặt lại, và điều đó làm cho M100 lại có logic 1 khi máy ở vị trí gốc. Quá trình điều khiển bắt đầu chu trình mới .Một cách khác để đặt lại thanh ghi là dùng nút nhấn ở ngõ vào X0 và công tắc X0 được nối song song với M107.
Đoạn chương trình còn lại sẽ được trình bày chi tiết ở chương trình sau, thiết kế chương trình

Hình 2.30

        Hình 2.30: Chương trình Ladder điều khiển tay máy dùng thanh ghi dịch chuyển

Thiết kế chương trình

Trong hầu hết cc yu cầu logic cho cc dịng lệnh dịch chuỵển ,reset v đưa dữ liệu vo thanh ghi dịch chuyển l dễ hiểu ,khơng cần bước thiết kế chương trình. Tuy nhin biểu thức logic cĩ thể quyết định tấc cả cc logic điều khiển chương trình. Đối với ví dụ trn, biểu thức điều khiển như sau:

Hình 5

                               Chương trình ngôn ngữ Instruction như sau :
Hình 6

Widget GOANA not found!