Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Tin mới
22/10/2016
Điều khiển việc bố trí sân khấu tùy theo đặc...
21/10/2016
Điều khiển cửa mở hay đóng khi phát hiện có...
20/10/2016
Đặt các vật theo lý thuyết vào hộp trên băng...
19/10/2016
Phân loại sản phẩm đến vị trí cĩ kích cỡ...
19/10/2016
Chuyển đổi tín hiệu đèn giao thông từ 1 nút...
18/10/2016
Điều khiển máy khoan với các thiết bị khác
18/10/2016
Vận hành băng tải tùy theo tín hiệu cảm biến
15/10/2016
Ứng dụng PLC trong dây chuyền khởi động/ dừng băng...
Thống kê truy cập

Nguyên lý điều khiển trình tự động thanh ghi

09/09/2016 9:18:17 SA
Nguyên lý cơ bản điều khiển trình tự động thanh ghi trong lập trình PLC Mitsubishi

Nguyên lý cơ bản điều khiển trình tự động thanh ghi trong lập trình PLC Mitsubishi

+ Thanh ghi phải có số bit ít nhất bằng với số bước trong tác vụ điều khiển và mỗi bit sẽ thể hiện một bước .

+ Logic 1 được đưa vào bit đầu tiên khi bắt đầu quá trình điều khiển, bằng cách dùng 1 mạch logic kích dòng OUT

+ Logic 1 sẽ chuyển dịch từ bit này sang bit khác trên thanh ghi kích hoạt bước tương ứng với bit 1 đó và vô hiệu bit trước đó.

+ Bit này dịch chuyển trên suốt thang ghi bằng lệnh dịch chuyển thanh ghi, lệnh SFTL

+ Khi hoàn tất chu kỳ trình tự, toàn bộ nội dung thanh ghi sẽ được đặt giá trị 0 bằng lệnh RST, khi điều khiển được thỏa mãn .

Ví dụ về điều khiển tay máy dùng thanh ghi

Hình 2.28a

                                                    Hình 2.28(a)

Yêu cầu: Kích hoạt các cơ cấu tác động bằng van solenoid cho các hoạt động LÊN, XUỐNG, PHẢI, TRÁI theo trình tự trong hình 2.28 (a)

Hình 2.28(b)

                         Hình 2.28 (b)   Sơ đồ chức năng trình tự điều khiển tay máy

  

Tại vị trí ban đầu, khi nhấn nút CHẠY, tay máy di chuyển xuống (XUỐNG) đến khi chạm công tắc LS2, di chuyển lên (LÊN) đến khi chạm công tắc LS3, di chuyển sang phải (PHẢI) đến chạm công tắc LS4, di chuyển xuống (XUỐNG) đến khi gập LS2 và đến khi chạm LS3, di chuyển sang trái (TRÁI) đến khi chạm LS5 và trở về vị trí ban đầu.

Lưu đồ sơ đồ chức năng (hình 2.28 (b)) cho thấy các ngõ vào/ra sử dụng và trình tự hoạt động của tay, máy. Theo sơ đồ trên, một số công tắc hành trình được sử dụng lại trong quá trình điều khiển, nhưng tại các thời điểm khác nhau của chu trình hoạt động tay máy. Nếu chương trình điều khiển tay máy hoàn toàn dựa trên sự kết hợp logic của các ngõ vào thì hoạt động sẽ không trình tự. Quá trình điều khiển có tính chất theo một trình tự nào đó; do đó, ta phải cần nhớ các bước hiện hành để từ đó kích hoạt bước kế tiếp khi thỏa mãn điều kiện chuyển bước. Có thể thấy rõ rằng tại một thời điểm chỉ có một van soleniod hoạt động.
Hình 2.29                                Hình 2.29: Sơ đồ nối dây các ngõ ra/vào


        Việc điều khiển  trình tự trên có thể thực hiện bằng cách dùng thanh ghi. Với lệnh dịch chuyển thanh ghi bước sẽ được dịch chuyển tương ứng với bit trên thanh ghi và xuất tín hiệu cho ngõ ra. Như vậy, khi chuỗi dữ liệu 1001 được đưa vào thanh ghi, chuỗi đó sẽ được chuyển dọc theo thanh ghi

Widget GOANA not found!