Danh mục sản phẩm

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL

Mã số:FX1N-14MR-ES/UL

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL

Chi tiết sản phẩm

1. Mô tả : PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL

  • Số ngõ vào số: 8.

  • Số ngõ ra số: 6, Relay

  • Nguồn cung cấp: 110-240 VAC.

  • Đồng hồ thời gian thực.

  • Bộ đếm tốc độ cao đến 60kHz.

  • Ngõ ra xung đến 100kHz.

  • Có thể mở rộng 14 đến 128 ngõ vào/ra.

  • Truyền thông RS232C, RS 485.


2. Kích thước:

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL

3. Sơ đồ kết nối dây:

  • Sơ đồ kết nối ngõ vào

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL

  • Sơ đồ kết nối dây ngõ ra

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL

 

 

 

Tham khảo thêm các loại PLC MitsubishiSẢN PHẨM LIÊN QUAN

Protocol converter DI-2USB

Mã số: DI-2USB

PLC Mitsubishi FX1N-60MT-DSS

Mã số: FX1N-60MT-DSS

PLC Mitsubishi FX1N-60MR-DS

Mã số: FX1N60MR-DS

PLC Mitsubishi FX1N-40MT-DSS

Mã số: FX1N-40MT-DSS

PLC Mitsubishi FX1N-40MR-DS

Mã số: FX1N-40MR-DS

PLC Mitsubishi FX1N-24MT-DSS

Mã số: FX1N-24MT-DSS

PLC Mitsubishi FX1N-24MR-DS

Mã số: FX1N-24MR-DS

PLC Mitsubishi FX1N-14MT-DSS

Mã số: FX1N-14MT-DSS

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-DS

Mã số: FX1N-14MR-DS

PLC Mitsubishi FX1N-60MT-ESS/UL

Mã số: FX1N-60MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi FX1N-40MT-ESS/UL

Mã số: FX1N-40MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi FX1N-24MT-ESS/UL

Mã số: FX1N-24MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi FX1N-14MT-ESS/UL

Mã số: FX1N-14MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL

Mã số: FX1N-60MR-ES/UL

PLC Mitsubishi FX1N-40MR-ES/UL

Mã số: FX1N-40MR-ES/UL

PLC Mistubishi FX1N-24MR-ES/UL

Mã số: FX1N-24MR-ES/UL
Đăng Ký Email Nhận Tin Khuyến Mãi
top