Danh mục sản phẩm

MR-J2S

Mã số:MR-J2S

MR-J2S

Chi tiết sản phẩm


Mitsubishi Servomotor MR-J2S Series - Servo MR-J2S, bộ khuyếch đại Servo, điện áp 200-230VAC, 50/60Hz, có hệ thống hãm linh động (Dynamic Brake)


Mã hàng
Công suất ngõ ra
Nguồn cấp
MR-J2S-10A
0.1kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-10B
0.1kW
MR-J2S-10A1
0.1kW
1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz
MR-J2S-10B1
0.1kW
MR-J2S-20A
0.2kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-20B
0.2kW
MR-J2S-20A1
0.2kW
1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz
MR-J2S-20B1
0.2kW
MR-J2S-40A
0.4kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-40B
0.4kW
MR-J2S-40A1
0.4kW
1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz
MR-J2S-40B1
0.4kW
MR-J2S-60A
0.6kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-60B
0.6kW
MR-J2S-60A4
0.6kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-60B4
0.6kW
MR-J2S-70A
0.7kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-70B
0.7kW
MR-J2S-100A
1.0kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-100B
1.0kW
MR-J2S-100A4
1.0kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-100B4
1.0kW
MR-J2S-200A
2.0kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-200B
2.0kW
MR-J2S-200A4
2.0kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-200B4
2.0kW
MR-J2S-350A 3.5kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-350B 3.5kW
MR-J2S-350A4 3.5kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-350B4 3.5kW
MR-J2S-500A 5.0kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-500B 5.0kW
MR-J2S-500A4 5.0kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-500B4 5.0kW
MR-J2S-700A 7.0kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-700B 7.0kW 
MR-J2S-700A4 7.0kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-700B4 7.0kW
MR-J2S-11KA
11kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-11KB
11kW 
MR-J2S-11KA4
11kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-11KB4
11kW
MR-J2S-15KA
15kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-15KB
15kW 
MR-J2S-15KA4
15kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-15KB4
15kW
MR-J2S-22KA
22kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-22KB22kW 
MR-J2S-22KA4
22kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-22KB4
22kW
MR-J2S-30KA
30kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-30KB
30kW 
MR-J2S-30KA4
30kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-30KB4
30kW

Mã hàng Công suất
ngõ ra
Torque
Rated/Max
rmp
Rated/Max
Độ phân giải
Encoder
Chuẩn
bảo vệ
HC-KFS series servo motor
HC-KFS053
0.05kW
0.16/0.48 Nm3000/4500
131.072 xung/vòng
IP55
HC-KFS13
0.1kW
0.32/0.95 Nm
HC-KFS23
0.2kW
0.64/1.9 Nm
HC-KFS430.4kW
1.3/3.8 Nm
HC-KFS73
0.75kW2.4/7.2 Nm
HC-KFS46
0.4kW
0.64/2.87 Nm6000/6000
HC-KFS410
0.4kW
0.38/1.91 Nm
10000/10000
HC-MFS series servo motor
HC-MFS053
0.05kW
0.16/0.48 Nm
3000/4500
131.072 xung/vòng
IP55
HC-MFS13
0.1kW
0.32/0.95 Nm
HC-MFS23
0.2kW
0.64/1.9 Nm
HC-MFS43
0.4kW
1.3/3.8 Nm
HC-MFS73
0.75kW
2.4/7.2 Nm
HC-SFS series servo motor (200VAC)
HC-SFS81
0.85kW
8.12/24.4 Nm
1000/1500
131.072 xung/vòng
IP65
HC-SFS121
1.2kW
11.5/34.4 Nm
1000/1200
HC-SFS201
2.0kW
19.1/57.3 Nm
HC-SFS301
3.0kW
28.6/85.9 Nm
HC-SFS52
0.5kW
2.39/7.16 Nm
2000/3000
HC-SFS102
1.0kW
4.78/14.4 Nm
HC-SFS152
1.5kW
7.16/21.6 Nm
HC-SFS202
2.0kW
9.55/28.5 Nm
2000/2500
HC-SFS352
3.5kW
16.7/50.1 Nm
HC-SFS502
5.0kW
23.9/71.6 Nm
2000/2000
HC-SFS702
7.0kW
33.4/100 Nm
HC-SFS53
0.5kW
1.59/4.77 Nm
3000/3000
HC-SFS103
1.0kW
3.18/9.55 Nm
HC-SFS153
1.5kW
4.78/14.3 Nm
HC-SFS203
2.0kW
6.37/19.1 Nm
HC-SFS353
3.5kW
11.1/33.4 Nm
HC-SFS series servo motor (400VAC)
HC-SFS524
0.5kW
2.39/7.16 Nm
2000/3000
131.072 xung/vòng
IP65
HC-SFS1024
1.0kW
4.78/14.4 Nm
HC-SFS1524
1.5kW
7.16/21.6 Nm
HC-SFS2024
2.0kW
9.55/28.5 Nm
2000/2500
HC-SFS3524
3.5kW
16.7/50.1 Nm
HC-SFS5024
5.0kW
23.9/71.6 Nm
2000/2000
HC-SFS7024
7.0kW
33.4/100 Nm
HC-LFS series servo motor
HC-LFS52
0.5kW
2.39/7.16 Nm
2000/3000
131.072 xung/vòng
IP65
HC-LFS102
1.0kW
4.78/14.4Nm
HC-LFS152
1.5kW
7.16/21.6 Nm
HC-LFS202
2.0kW
9.55/28.5 Nm
HC-LFS302
3.0kW
14.3/42.9 Nm
HA-LFS 1000r/min series servo motor (200VAC)
HA-LFS601
6.0KW
57.3/172 Nm
1000/1200
131.072 xung/vòng
IP44
HA-LFS801
8.0kW
76.4/229 Nm
HA-LFS12K1
12.0kW
115/344 Nm
HA-LFS15K1
15.0kW
143/415 Nm
HA-LFS20K1
20.0kW
191/477 Nm
HA-LFS25K1
25.0kW
239/597 Nm
HA-LFS30K1
30.0kW
286/716 Nm
HA-LFS37K1
37.0kW
535/883 Nm
HA-LFS 1000r/min series servo motor (400VAC)
HA-LFS6014 6.0kW
57.3/172 Nm
1000/1200
131.072 xung/vòng
IP44
HA-LFS8014 8.0kW
76.4/229 Nm
HA-LFS12K14 12kW
115/344 Nm
HA-LFS15K14 15kW
143/415 Nm
HA-LFS20K14 20kW
191/477 Nm
HA-LFS25K14 25kW
239/597 Nm
HA-LFS30K14 30kW
286/716 Nm
HA-LFS37K14 37kW
353/883 Nm
HA-LFS 1500r/min series servo motor (200VAC)
HA-LFS701M
7.0kW
44.6/134 Nm
1500/2000
131.072 xung/vòng
IP44
HA-LFS11K1M
11.0kW70.0/210 Nm
HA-LFS15K1M
15.0kW
95.5/286 Nm
HA-LFS22K1M
22.0kW
140/350 Nm
HA-LFS30K1M
30.0kW
191/477 Nm
HA-LFS37K1M
37.0kW
236/589 Nm
HA-LFS 1500r/min series servo motor (400VAC)
HA-LFS701M4
7.0kW
44.6/134 Nm
1500/2000
131.072 xung/vòng
IP44
HA-LFS11K1M4
11.0kW
70.0/210 Nm
HA-LFS15K1M4
15.0kW
95.5/286 Nm
HA-LFS22K1M4
22.0kW
140/350 Nm
HA-LFS30K1M4
30.0kW
191/477 Nm
HA-LFS37K1M4
37.0kW
236/589 Nm
HA-LFS45K1M4
45.0kW
286/716 Nm
HA-LFS50K1M4
50.0kW
318/796 Nm
HA-LFS 2000r/min series servo motor (200VAC)
HA-LFS502
5.0kW
23.9/71.6 Nm
2000/2000
131.072 xung/vòng
IP44
HA-LFS702
7.0kW
33.4/100 Nm
HA-LFS11k2
11.0kW
52.5/158 Nm
HA-LFS15K2
15.0kW
71.6/215 Nm
HA-LFS22K2
22.0kW
105/263 Nm
HA-LFS30K2
30.0kW
143/358 Nm
HA-LFS37K2
37.0kW
177/442 Nm
HA LFS 2000r/min series servo motor (400VAC)
HA-LFS11k24
11.0kW
52.5/158 Nm
2000/2000
131.072 xung/vòng
IP44
HA-LFS15K24
15.0kW
71.6/215 Nm
HA-LFS22K24
22.0kW
105/263 Nm
HA-LFS30K24
30.0kW
143/358 Nm
HA-LFS37K24
37.0kW
177/442 Nm
HA-LFS45K24
45.0kW
215/537 Nm
HA-LFS55K24
55.0kW
263/657 Nm
HC-RFS series servo motor
HC-RFS1031.0kW3.18/7.95 Nm
3000/4500 131.072 xung/vòngIP65
HC-RFS153 1.5kW4.78/11.9 Nm
HC-RFS203 2.0kW6.37/15.9 Nm
HC-RFS353 3.5kW11.1/27.9 Nm
HC-RFS503 5.0kW15.9/39.7 Nm
HC-UFS series servo motor
HC-UFS72 0.75kW3.58/10.7 Nm
2000/3000 131.072 xung/vòngIP65
HC-UFS152 1.5kW7.16/21.6 Nm
HC-UFS202 2.0kW9.55/28.5 Nm
HC-UFS352 3.5kW16.7/50.1 Nm
2000/2500
HC-UFS502 5.0kW23.9/71.6 Nm
HC-UFS13 0.1kW0.32/0.95 Nm
3000/4500
HC-UFS23 0.2kW0.64/1.9 Nm
HC-UFS43 0.4kW1.3/3.8 Nm
HC-UFS73 0.75kW2.4/7.2 Nm
Quý khách có nhu cầu về sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và giá thành tốt nhất

 

Tham khảo thêm các loại Servo Mitsubishi


1900 6040

1900 6040

Hổ trợ trực tuyến
Miễn Phí Vận Chuyển

Miễn Phí Vận Chuyển

Cho đơn hàng từ 500K
Miễn Phí Đổi Trả

Miễn Phí Đổi Trả

Trong vòng 30 ngày
Giảm Giá Đặc Biệt

Giảm Giá Đặc Biệt

Nhận ngay ưu đãi
Đăng Ký Email Nhận Tin Khuyến Mãi
top