Danh mục sản phẩm

Ứng dụng PLC Mitsubishi - phân loại kích cỡ

13/10/2016 8:49:02 SA
Phân loại kích cỡ

Mô hình hoạt động:

Hình1


Bảng khai báo thiết bị

Dạng
Địa chỉ thiết bị
Tên thiết bị
Sự hoạt động


Ngõ vàoX0
Cảm biến trên
ON khi sản phẩm được phát hiện
X1
Cảm biến giữa
ON khi sản phẩm được phát hiện
X2
Cảm biến dưới
ON khi sản phẩm được phát hiện
X4
Cảm biến cuối
ON khi phát hiện sản phẩm ở cuối băng tải
X5
Nút START
ON quá trình hoạt động
X6
Công tắc
Băng tải di chuyển khi X6 ONNgõ ra
X6

Băng tải chạy về

phía trước
Băng tải chạy về phía trước khi Y0 ON
Y1
Lệnh cung cấp
Khi Y1 ON, 1 sản phẩm được cung cấp
Y2
Đèn Đ1
Bật sáng khi Y2 ON
Y3
Đèn Đ2
Bật sáng khi Y3 ON
Y4
Đèn Đ3
Bật sáng khi Y4 ON

Mục đích điều khiển:

Phân loại 3 sản phẩm có kích cỡ khác nhau và được mang trên băng tải

Những đặc tính điều khiển:

Khi nút nhấn START – X5 được nhấn trên bảng điều khiển, lệnh cung cấp Y1 cho robot chuyển sang ON. Khi thả nút nhấn START, lệnh cung cấp Y1 chuyển sang OFF.

Khi công tắc X6 được bật sang ON trên bảng điều khiển, băng tải Y0 di chuyển về phía trước. Khi công tắc X6 chuyển sang OFF, băng tải Y0 ngừng.

Sản phẩm lớn, trung bình, nhỏ trên các băng tải được phân loại bằng các cảm biến X0, X1, X2 và  sau đó đèn tương ứng bật sáng.

Sản phẩm lớn ® đèn Đ1 (Y2)

Sản phẩm trung bình ® đèn Đ2 (Y3)

Sản phẩm nhỏ ® đèn Đ3 (Y4)

Đèn báo được bật sáng tức thì sau khi các cảm biến (X0, X1, X2) phân biệt kích cỡ sau đó tắt khi sản phẩm đi qua cảm biến X4.

Sơ đồ nguyên lý

Hình 2

Chương trình Ladder mẫu

Hình 3


Đăng Ký Email Nhận Tin Khuyến Mãi
top