Danh mục sản phẩm

Ứng dụng PLC Mitsubishi - khởi động/ dừng băng tải

15/10/2016 9:53:30 SA
Ứng dụng PLC trong dây chuyền khởi động/ dừng băng tải ở các nhà máy, xí nghiệp..

Mô hình hoạt động ứng dụng PLC Mitsubishi

Hình 1

Bảng khai báo thiết bị


Dạng
Địa chỉ thiết bị
Tên thiết bị
Sự hoạt động
Ngõ vào

X0
Nút nhấn START
ON quá trình hoạt động
X1
Nút nhấn STOP
ON quá trình ngừng hoạt động

Ngõ ra


Y0
Đèn vàng
Bật sáng khi Y0 ON
Y1
Còi báo
Vang lên khi Y1 ON
Y2

Băng tải chạy về

 phía trước
Băng tải chạy khi Y2 ON
Y3
Đèn xanh
Bật sáng khi Y3 ON


Mục đích điều khiển:

Khởi động/ dừng băng tải tùy theo trình tự định trước

Những đặc tính điều khiển:

Khi nút nhấn START được nhấn trên bảng điều khiển, đèn vàng Y0 bật sáng và còi báo Y1 vang lên trong 5s, đèn vàng Y0 vẫn sáng.

Sau khi đèn vàng Y0 tắt và còi báo Y1 ngừng, băng tải Y2 di chuyển về phía trước. Đèn xanh Y3 bật sáng trong khi băng tải Y2 hoạt động.

Khi nút nhấn STOP được nhấn trên bảng điều khiển, hoạt động trong bước 1 và bước 2 ngừng. Hoạt động được lập lại khi quá trình mô tả trong bước 1 được thi hành.

Sơ đồ nguyên lý:

Hình 2

Chương trình Ladder mẫu

Hình 3Đăng Ký Email Nhận Tin Khuyến Mãi
top