Danh mục sản phẩm

Ứng dụng PLC Mitsubishi - Truyền động băng tải

18/10/2016 8:57:46 SA
Vận hành băng tải tùy theo tín hiệu cảm biến

Mô hình ứng dụng hoạt hộng của PLC Mitsubishi

hình 1

Bảng khai báo thiết bị:

Dạng
Địa chỉ thiết bị
Tên thiết bị
Sự hoạt động


Ngõ vào


X0
Cảm biến băng tải trên
ON khi phát hiện sản phẩm
X1
Cảm biến băng tải giữa
ON khi phát hiện sản phẩm
X2
Cảm biến băng tải dưới
ON khi phát hiện sản phẩm
X3
Cảm biến cuối
ON khi phát hiện sản phẩm
X4
Nút nhấn ON
ON quá trình hoạt động

Ngõ ra


Y0
Băng tải trên chạy về phía trước
Khi Y0 ON, băng tải di chuyển
Y1
Băng tải giữa chạy về phía trước
Khi Y1 ON, băng tải di chuyển
Y2
Băng tải dưới chạy về phía trước
Khi Y2 ON, băng tải di chuyển
Y3
Lệnh cung cấp
Một sản phẩm được cung cấp, một tiến trình bắt đầu
Mục đích điều khiển:

Vận hành băng tải tùy theo tín hiệu cảm biến.

Những đặc tính điều khiển:

Khi nút nhấn ON được nhấn trên bảng điều khiển, lệnh cung cấp Y3 cho robot chuyển sang ON nếu robot đang ở vị trí bắt đầu. Khi thả nút nhấn ON, lệnh cung cấp Y3 được tự giữ cho đến khi robot quay trở về vị trí bắt đầu.

Khi cảm biến X0 phát hiện sản phẩm, băng tải trên chạy về phía trước, Y0 bật lên ON.

Khi cảm biến X1 phát hiện sản phẩm, băng tải giữa chạy về phía trước, Y1 bật lên ON và băng tải trên Y0 ngừng.

Khi cảm biến X2 phát hiện sản phẩm, băng tải dưới chạy về phía trước, Y2 bật lên ON và băng tải giữa Y1 ngừng.

Khi cảm biến X3 phát hiện sản phẩm, băng tải dưới Y2 ngừng.

Khi cảm biến X3 bật lên ON, lệnh cung cấp Y3 cho robot chuyển sang ON và một sản phẩm mới được cung cấp nếu robot đang ở vị trí bắt đầu.

Sơ đồ nguyên lý:

hình 2

Chương trình Ladder mẫu

Hình 3
Đăng Ký Email Nhận Tin Khuyến Mãi
top