Danh mục sản phẩm

Ứng dụng PLC Mitsubishi - Điều khiển máy khoan

18/10/2016 2:50:17 CH
Điều khiển máy khoan với các thiết bị khác

Mô hình ứng dụng hoạt động của PLC Mitsubishi

hình 1

Bảng khai báo thiết bị:

Dạng
Địa chỉ thiết bị
Tên thiết bị
Sự hoạt dộng

Ngõ vào
X0
Đang khoan
ON trong khi đang khoan.
X1
Sản phẩm dưới máy khoan
ON Khi sản phẩm dưới máy khoan.
X2
Đã khoan đúng.
ON Khi sản phẩm được khoan đúng. Khi việc khoan bắt đầu thì kết quả trước đó sẽ bị xoá.
X3
Đã khoan sai.
ON Khi sản phẩm không được khoan đúng. Khi việc khoan bắt đầu thì kết quả trước đó sẽ bị xoá.
X5
Cảm biến.
ON khi phát hiện có sản phẩm ở cuối băng chuyền phải.

Ngõ ra


Y0
Lệnh cung cấp.
Khi Y0_ON, một sản phẩm được cung cấp. Một tiến trình bắt đầu: khối kim loại lớn.
Y1
Băng tải chạy về phía trước.
Khi Y1_ON, băng tải dy chuyển về phía trước.
Y2
Bắt đầu khoan.
Khi Y1_ON, bắt đầu khoan (Một tiến trình không thể bị dừng giữa chừng).

Mục đích điều khiển:

Điều khiển máy khoan với các thiết bị khác

Những đặc tính điều khiển:

- Khi nút nhấn X20 trên bảng điều khiển được nhấn, lệnh cung cấp Y0 cho phễu chuyển sang ON. Khi thả nút nhấn X20, lệnh cung cấp Y0 chuyển sang OFF. Khi lệnh cung cấp Y0 được chuyển sang ON, phễu cung cấp sản phẩm.

- Khi công tắc X24 trên bảng điều khiển đươc chuyển lên ON, băng tải di chuyển về phía trước. Khi X24 trên bảng điều khiển đươc chuyển sang OFF, băng tải ngừng.

 * Điều khiển các quả cam :

- Khi cảm biến có sản phẩm dưới máy khoan X1 đặt trong máy khoan chuyển sang ON, băng tải ngừng.

- Khi bắt đầu khoan Y2 được chuyển sang ON, bắt đầu khoan. Khi cảm biến đang khoan X0 bật On thì Y2 được chuyển sang OFF.

- Khi bắt đầu khoan Y2 được chuyển sang ON, cảm biến đã khoan đúng X2 lẫn đã khoan sai X3 đều được bật lên ON sau khi máy khoan đã vận hành một chu kỳ hoàn tất (Máy khoan không thể bị dừng giữa lúc vận hành).

- Sau khi cảm biến đã khoan đúng X2 lẫn đã khoan sai X3 đươc xác định, sản phẩm sẽ được mang đi và đặt trên khay ở bên phải. Khi tên các sản phẩm bị khoan nhiều lỗ, cảm biến đã khoan sai X3 được bật lên ON. Trong bài tập này không có cách điều khiển đặc biệt cho sản phẩm bị lỗi.

Sơ đồ nguyên lý:

Hình 2

Chương trình Ladder mẫu:

Hình 3Đăng Ký Email Nhận Tin Khuyến Mãi
top