Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Tin mới
22/10/2016
Điều khiển việc bố trí sân khấu tùy theo đặc...
21/10/2016
Điều khiển cửa mở hay đóng khi phát hiện có...
20/10/2016
Đặt các vật theo lý thuyết vào hộp trên băng...
19/10/2016
Phân loại sản phẩm đến vị trí cĩ kích cỡ...
19/10/2016
Chuyển đổi tín hiệu đèn giao thông từ 1 nút...
18/10/2016
Điều khiển máy khoan với các thiết bị khác
18/10/2016
Vận hành băng tải tùy theo tín hiệu cảm biến
15/10/2016
Ứng dụng PLC trong dây chuyền khởi động/ dừng băng...
Thống kê truy cập

OR nhánh STL và AND nhánh STL

05/10/2016 8:34:51 SA
OR nhánh STL và AND nhánh STL trong lập trình PLC Mitsubishi

OR nhánh STL (chọn nhánh song song )

Hình 2.34 sơ đồ chức năng và chương trình ladder để chọn giữa hai nhánh a và b, tùy thuộc điều kiện vào nhánh, X1 hay X4. Cả hai nhánh điều có chung trạng thái ra là S16.

Hình 2.34:Chọn nhánh hoạt động trong chương trình  STL

Hình 2.34:Chọn nhánh hoạt động trong chương trình  STL


Hình 2.34:Chọn nhánh hoạt động trong chương trình  STL


Phân nhánh

Lập trình chọn nhánh bằng cách OR  các điều kiện sau trạng thái S11. Vì thế, nếu X1 là ON sau S11, trạng thái S12 kích hoạt và nhánh A được chọn. Tương tự, nếu X4 lên ON, trạng thái S14 được kích hoạt và nhánh B được chọn. Trạng thái trước đó S11 tự động vô hiệu khi S12 hay S14 được kích hoạt.

Hợp nhánh

Trạng thái chung S16 được kích hoạt từ trạng thái S13 thuộc nhánh A hay S15 thuộc nhánh B. Trạng thái trước đó, S13 hay S15 bị vô hiệu tự động từ S16 bởi cơ chế điều khiển STL. Việc hợp nhánh được thực hiện bằng cách lập chương trình các điều kiện X3 và X6. Thực hiện tương tự như thêm các nhánh khác.

AND nhánh STL (phân nhánh song song ) trong lập trình PLC

Hình 2.35 minh họa cấu trúc đa nhánh  A và B, việc thực hiện vào nhánh và ra nhánh được thực hiện đồng thời như là thực hiện nhánh đơn. Khi đang ở trạng thái S11, điều kiện X1 thỏa, sẽ kích đồng thời cả hai trạng thái S12 và S14, vô hiệu S11; hai nhánh A và B được thực hiện đồng thời.

Hình 2.35. Phân nhánh AND và hợp nhánh trong lập trình STL

Hình 2.35. Phân nhánh AND và hợp nhánh trong lập trình STL

Hình 2.35. Phân nhánh AND và hợp nhánh trong lập trình STL

Hình 2.35. Phân nhánh AND và hợp nhánh trong lập trình STL

Hợp nhánh

Việc chuyển vào trạng thái chung S16 chỉ có thể có thể thực hiện được khi các trạng thái S13  (thuộc nhánh A) và S15 (thuộc nhánh B) đang hoạt động, và thỏa điều kiện X4. Nghĩa là: S16 = S13.S15.X4

Widget GOANA not found!