Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Tin mới
22/10/2016
Điều khiển việc bố trí sân khấu tùy theo đặc...
21/10/2016
Điều khiển cửa mở hay đóng khi phát hiện có...
20/10/2016
Đặt các vật theo lý thuyết vào hộp trên băng...
19/10/2016
Phân loại sản phẩm đến vị trí cĩ kích cỡ...
19/10/2016
Chuyển đổi tín hiệu đèn giao thông từ 1 nút...
18/10/2016
Điều khiển máy khoan với các thiết bị khác
18/10/2016
Vận hành băng tải tùy theo tín hiệu cảm biến
15/10/2016
Ứng dụng PLC trong dây chuyền khởi động/ dừng băng...
Thống kê truy cập

FESTO Tiến Phát Automation 130

13/12/2011 11:02:37 SA

Festo codes

Code

Type

Festo Vietnam

192475

FRC-3/4-D-DI-MAXI-KC

Festo Vietnam

192485

FRC-3/4-D-DI-MAXI-KC-A

Festo Vietnam

192476

FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE

Festo Vietnam

192486

FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE-A

Festo Vietnam

192477

FRC-3/4-D-DI-MAXI-KF

Festo Vietnam

192487

FRC-3/4-D-DI-MAXI-KF-A

Festo Vietnam

159606

FRC-3/4-D-MAXI

Festo Vietnam

159610

FRC-3/4-D-MAXI-A

Festo Vietnam

185801

FRC-3/4-D-MAXI-KA

Festo Vietnam

185802

FRC-3/4-D-MAXI-KA-A

Festo Vietnam

185813

FRC-3/4-D-MAXI-KB

Festo Vietnam

185814

FRC-3/4-D-MAXI-KB-A

Festo Vietnam

185825

FRC-3/4-D-MAXI-KC

Festo Vietnam

185826

FRC-3/4-D-MAXI-KC-A

Festo Vietnam

185837

FRC-3/4-D-MAXI-KE

Festo Vietnam

185838

FRC-3/4-D-MAXI-KE-A

Festo Vietnam

185849

FRC-3/4-D-MAXI-KF

Festo Vietnam

185850

FRC-3/4-D-MAXI-KF-A

Festo Vietnam

162735

FRC-3/4-D-MIDI

Festo Vietnam

162737

FRC-3/4-D-MIDI-A

Festo Vietnam

192411

FRC-3/4-D-O-DI-MAXI

Festo Vietnam

192429

FRC-3/4-D-O-DI-MAXI-A

Festo Vietnam

162744

FRC-3/4-D-O-MAXI

Festo Vietnam

162752

FRC-3/4-D-O-MAXI-A

Festo Vietnam

162743

FRC-3/4-D-O-MIDI

Festo Vietnam

162751

FRC-3/4-D-O-MIDI-A

Festo Vietnam

162773

FRC-3/8-D-5M-MIDI

Festo Vietnam

162781

FRC-3/8-D-5M-MIDI-A

Festo Vietnam

162772

FRC-3/8-D-5M-MINI

Festo Vietnam

162780

FRC-3/8-D-5M-MINI-A

Festo Vietnam

192654

FRC-3/8-D-5M-O-MIDI

Festo Vietnam

192664

FRC-3/8-D-5M-O-MIDI-A

Festo Vietnam

192652

FRC-3/8-D-5M-O-MINI

Festo Vietnam

192662

FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A

Festo Vietnam

162757

FRC-3/8-D-7-MIDI

Festo Vietnam

162765

FRC-3/8-D-7-MIDI-A

Festo Vietnam

162756

FRC-3/8-D-7-MINI

Festo Vietnam

162764

FRC-3/8-D-7-MINI-A

Festo Vietnam

192634

FRC-3/8-D-7-O-MIDI

Festo Vietnam

192644

FRC-3/8-D-7-O-MIDI-A

Festo Vietnam

192632

FRC-3/8-D-7-O-MINI

Festo Vietnam

192642

FRC-3/8-D-7-O-MINI-A

Festo Vietnam

159588

FRC-3/8-D-MIDI

Festo Vietnam

159589

FRC-3/8-D-MIDI-A

Festo Vietnam

185797

FRC-3/8-D-MIDI-KA

Festo Vietnam

185798

FRC-3/8-D-MIDI-KA-A

Festo Vietnam

185809

FRC-3/8-D-MIDI-KB

Festo Vietnam

185810

FRC-3/8-D-MIDI-KB-A

Festo Vietnam

185821

FRC-3/8-D-MIDI-KC

Festo Vietnam

185822

FRC-3/8-D-MIDI-KC-A

Festo Vietnam

185833

FRC-3/8-D-MIDI-KE

Festo Vietnam

185834

FRC-3/8-D-MIDI-KE-A

Festo Vietnam

185845

FRC-3/8-D-MIDI-KF

Festo Vietnam

185846

FRC-3/8-D-MIDI-KF-A

Festo Vietnam

162734

FRC-3/8-D-MINI

Festo Vietnam

162736

FRC-3/8-D-MINI-A

Festo Vietnam

162741

FRC-3/8-D-O-MIDI

Festo Vietnam

162749

FRC-3/8-D-O-MIDI-A

Festo Vietnam

162740

FRC-3/8-D-O-MINI

Festo Vietnam

162748

FRC-3/8-D-O-MINI-A

Festo Vietnam

527860

FRC-M5-D-7-5M-MICRO

Festo Vietnam

527861

FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H

Festo Vietnam

527862

FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO

Festo Vietnam

527863

FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H

Festo Vietnam

534189

FRC-M7-D-7-5M-MICRO-B

Festo Vietnam

534190

FRC-M7-D-7-5M-MICRO-H-B

Festo Vietnam

534191

FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-B

Festo Vietnam

534192

FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B

Festo Vietnam

527876

FRC-QS4-D-7-5M-MICRO

Festo Vietnam

527877

FRC-QS4-D-7-5M-MICRO-H

Festo Vietnam

527878

FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO

Festo Vietnam

527879

FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO-H

Festo Vietnam

527880

FRC-QS6-D-7-5M-MICRO

Festo Vietnam

527881

FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H

Festo Vietnam

527882

FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO

Festo Vietnam

527883

FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H

Festo Vietnam

194944

FRCS-1/2-D-5M-MAXI

 

 

 

------------------

Chi tiết liên hệ:
Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát
7 Cô Giang, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+084).8.5409.3614 - 6674.3614
Fax: (+084).8.5409.3649
Email:
kinhdoanh@tienphat-automation.com
Website:
http://www.tienphat-automation.com

Widget GOANA not found!