Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Tin mới
22/10/2016
Điều khiển việc bố trí sân khấu tùy theo đặc...
21/10/2016
Điều khiển cửa mở hay đóng khi phát hiện có...
20/10/2016
Đặt các vật theo lý thuyết vào hộp trên băng...
19/10/2016
Phân loại sản phẩm đến vị trí cĩ kích cỡ...
19/10/2016
Chuyển đổi tín hiệu đèn giao thông từ 1 nút...
18/10/2016
Điều khiển máy khoan với các thiết bị khác
18/10/2016
Vận hành băng tải tùy theo tín hiệu cảm biến
15/10/2016
Ứng dụng PLC trong dây chuyền khởi động/ dừng băng...
Thống kê truy cập

FESTO Tiến Phát Automation 123

13/12/2011 10:39:48 SA

Festo codes

Code

Type

Festo Vietnam

32942

FNG-50

Festo Vietnam

32943

FNG-63

Festo Vietnam

32944

FNG-80

Festo Vietnam

8988

FO-3-1/4-B

Festo Vietnam

8986

FP-3-1/4-B

Festo Vietnam

8997

FP-5-1/4-B

Festo Vietnam

526984

FPB-3-1/4

Festo Vietnam

526985

FPB-5-1/4

Festo Vietnam

2071

FPH-121

Festo Vietnam

2075

FR-1/2-I/I

Festo Vietnam

3586

FR-1/4-A/I

Festo Vietnam

3583

FR-1/8-A/I

Festo Vietnam

4525

FR-12-M5

Festo Vietnam

8761

FR-12-PK-3-B

Festo Vietnam

8762

FR-12-PK-4-B

Festo Vietnam

2076

FR-3/4-I/I

Festo Vietnam

3587

FR-3/8-A/I

Festo Vietnam

6704

FR-4-1/2-B

Festo Vietnam

2960

FR-4-1/4

Festo Vietnam

7849

FR-4-1/4-C

Festo Vietnam

6701

FR-4-1/8-B

Festo Vietnam

6703

FR-4-3/8-B

Festo Vietnam

6411

FR-8-1/2

Festo Vietnam

2078

FR-8-1/4

Festo Vietnam

2077

FR-8-1/8

Festo Vietnam

30981

FR-9-M3-B

Festo Vietnam

542187

FRB-DB-MINI

Festo Vietnam

159643

FRB-D-MAXI

Festo Vietnam

526817

FRB-D-MICRO

Festo Vietnam

159595

FRB-D-MIDI

Festo Vietnam

159642

FRB-D-MINI

Festo Vietnam

192406

FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI

Festo Vietnam

192424

FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI-A

Festo Vietnam

186507

FRC-1/2-D-5M-MAXI

Festo Vietnam

186510

FRC-1/2-D-5M-MAXI-A

Festo Vietnam

162774

FRC-1/2-D-5M-MIDI

Festo Vietnam

162782

FRC-1/2-D-5M-MIDI-A

Festo Vietnam

192407

FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI

Festo Vietnam

192425

FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A

Festo Vietnam

192657

FRC-1/2-D-5M-O-MAXI

Festo Vietnam

192667

FRC-1/2-D-5M-O-MAXI-A

Festo Vietnam

192655

FRC-1/2-D-5M-O-MIDI

Festo Vietnam

192665

FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A

Festo Vietnam

192408

FRC-1/2-D-7-DI-MAXI

Festo Vietnam

192426

FRC-1/2-D-7-DI-MAXI-A

Festo Vietnam

186511

FRC-1/2-D-7-MAXI

Festo Vietnam

186512

FRC-1/2-D-7-MAXI-A

Festo Vietnam

162758

FRC-1/2-D-7-MIDI

Festo Vietnam

162766

FRC-1/2-D-7-MIDI-A

Festo Vietnam

192409

FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI

Festo Vietnam

192427

FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A

Festo Vietnam

192637

FRC-1/2-D-7-O-MAXI

Festo Vietnam

192647

FRC-1/2-D-7-O-MAXI-A

Festo Vietnam

192635

FRC-1/2-D-7-O-MIDI

Festo Vietnam

192645

FRC-1/2-D-7-O-MIDI-A

Festo Vietnam

192404

FRC-1/2-D-DI-MAXI

Festo Vietnam

192422

FRC-1/2-D-DI-MAXI-A

Festo Vietnam

192468

FRC-1/2-D-DI-MAXI-KA

Festo Vietnam

192478

FRC-1/2-D-DI-MAXI-KA-A

Festo Vietnam

192469

FRC-1/2-D-DI-MAXI-KB

Festo Vietnam

192479

FRC-1/2-D-DI-MAXI-KB-A

Festo Vietnam

192470

FRC-1/2-D-DI-MAXI-KC

Festo Vietnam

192480

FRC-1/2-D-DI-MAXI-KC-A

Festo Vietnam

192471

FRC-1/2-D-DI-MAXI-KE

Festo Vietnam

192481

FRC-1/2-D-DI-MAXI-KE-A

Festo Vietnam

192472

FRC-1/2-D-DI-MAXI-KF

Festo Vietnam

192482

FRC-1/2-D-DI-MAXI-KF-A

Festo Vietnam

186505

FRC-1/2-D-MAXI

Festo Vietnam

186508

FRC-1/2-D-MAXI-A

Festo Vietnam

186053

FRC-1/2-D-MAXI-KA

Festo Vietnam

186054

FRC-1/2-D-MAXI-KA-A

Festo Vietnam

186055

FRC-1/2-D-MAXI-KB

Festo Vietnam

186056

FRC-1/2-D-MAXI-KB-A

Festo Vietnam

186057

FRC-1/2-D-MAXI-KC

Festo Vietnam

186058

FRC-1/2-D-MAXI-KC-A

Festo Vietnam

186059

FRC-1/2-D-MAXI-KE

Festo Vietnam

186060

FRC-1/2-D-MAXI-KE-A

 

 

 

------------------

Chi tiết liên hệ:
Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát
7 Cô Giang, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+084).8.5409.3614 - 6674.3614
Fax: (+084).8.5409.3649
Email:
kinhdoanh@tienphat-automation.com
Website:
http://www.tienphat-automation.com

Widget GOANA not found!