Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Tin mới
22/10/2016
Điều khiển việc bố trí sân khấu tùy theo đặc...
21/10/2016
Điều khiển cửa mở hay đóng khi phát hiện có...
20/10/2016
Đặt các vật theo lý thuyết vào hộp trên băng...
19/10/2016
Phân loại sản phẩm đến vị trí cĩ kích cỡ...
19/10/2016
Chuyển đổi tín hiệu đèn giao thông từ 1 nút...
18/10/2016
Điều khiển máy khoan với các thiết bị khác
18/10/2016
Vận hành băng tải tùy theo tín hiệu cảm biến
15/10/2016
Ứng dụng PLC trong dây chuyền khởi động/ dừng băng...
Thống kê truy cập

FESTO Tiến Phát Automation 122

13/12/2011 10:39:50 SA

Festo codes

Code

Type

Festo Vietnam

186061

FRC-1/2-D-MAXI-KF

Festo Vietnam

186062

FRC-1/2-D-MAXI-KF-A

Festo Vietnam

159590

FRC-1/2-D-MIDI

Festo Vietnam

159591

FRC-1/2-D-MIDI-A

Festo Vietnam

185799

FRC-1/2-D-MIDI-KA

Festo Vietnam

185800

FRC-1/2-D-MIDI-KA-A

Festo Vietnam

185811

FRC-1/2-D-MIDI-KB

Festo Vietnam

185812

FRC-1/2-D-MIDI-KB-A

Festo Vietnam

185823

FRC-1/2-D-MIDI-KC

Festo Vietnam

185824

FRC-1/2-D-MIDI-KC-A

Festo Vietnam

185835

FRC-1/2-D-MIDI-KE

Festo Vietnam

185836

FRC-1/2-D-MIDI-KE-A

Festo Vietnam

185847

FRC-1/2-D-MIDI-KF

Festo Vietnam

185848

FRC-1/2-D-MIDI-KF-A

Festo Vietnam

192405

FRC-1/2-D-O-DI-MAXI

Festo Vietnam

192423

FRC-1/2-D-O-DI-MAXI-A

Festo Vietnam

186506

FRC-1/2-D-O-MAXI

Festo Vietnam

186509

FRC-1/2-D-O-MAXI-A

Festo Vietnam

162742

FRC-1/2-D-O-MIDI

Festo Vietnam

162750

FRC-1/2-D-O-MIDI-A

Festo Vietnam

186499

FRC-1/4-D-5M-MIDI

Festo Vietnam

186502

FRC-1/4-D-5M-MIDI-A

Festo Vietnam

162771

FRC-1/4-D-5M-MINI

Festo Vietnam

162779

FRC-1/4-D-5M-MINI-A

Festo Vietnam

192653

FRC-1/4-D-5M-O-MIDI

Festo Vietnam

192663

FRC-1/4-D-5M-O-MIDI-A

Festo Vietnam

192651

FRC-1/4-D-5M-O-MINI

Festo Vietnam

192661

FRC-1/4-D-5M-O-MINI-A

Festo Vietnam

186503

FRC-1/4-D-7-MIDI

Festo Vietnam

186504

FRC-1/4-D-7-MIDI-A

Festo Vietnam

162755

FRC-1/4-D-7-MINI

Festo Vietnam

162763

FRC-1/4-D-7-MINI-A

Festo Vietnam

192633

FRC-1/4-D-7-O-MIDI

Festo Vietnam

192643

FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A

Festo Vietnam

192631

FRC-1/4-D-7-O-MINI

Festo Vietnam

192641

FRC-1/4-D-7-O-MINI-A

Festo Vietnam

537658

FRC-1/4-DB-7-5M-MINI

Festo Vietnam

537660

FRC-1/4-DB-7-5M-MINI-H

Festo Vietnam

537654

FRC-1/4-DB-7-MINI

Festo Vietnam

537656

FRC-1/4-DB-7-MINI-H

Festo Vietnam

186497

FRC-1/4-D-MIDI

Festo Vietnam

186500

FRC-1/4-D-MIDI-A

Festo Vietnam

185795

FRC-1/4-D-MIDI-KA

Festo Vietnam

185796

FRC-1/4-D-MIDI-KA-A

Festo Vietnam

185807

FRC-1/4-D-MIDI-KB

Festo Vietnam

185808

FRC-1/4-D-MIDI-KB-A

Festo Vietnam

185819

FRC-1/4-D-MIDI-KC

Festo Vietnam

185820

FRC-1/4-D-MIDI-KC-A

Festo Vietnam

185831

FRC-1/4-D-MIDI-KE

Festo Vietnam

185832

FRC-1/4-D-MIDI-KE-A

Festo Vietnam

185843

FRC-1/4-D-MIDI-KF

Festo Vietnam

185844

FRC-1/4-D-MIDI-KF-A

Festo Vietnam

159605

FRC-1/4-D-MINI

Festo Vietnam

159609

FRC-1/4-D-MINI-A

Festo Vietnam

185793

FRC-1/4-D-MINI-KA

Festo Vietnam

185794

FRC-1/4-D-MINI-KA-A

Festo Vietnam

185805

FRC-1/4-D-MINI-KB

Festo Vietnam

185806

FRC-1/4-D-MINI-KB-A

Festo Vietnam

185817

FRC-1/4-D-MINI-KC

Festo Vietnam

185818

FRC-1/4-D-MINI-KC-A

Festo Vietnam

185829

FRC-1/4-D-MINI-KE

Festo Vietnam

185830

FRC-1/4-D-MINI-KE-A

Festo Vietnam

185841

FRC-1/4-D-MINI-KF

Festo Vietnam

185842

FRC-1/4-D-MINI-KF-A

Festo Vietnam

186498

FRC-1/4-D-O-MIDI

Festo Vietnam

186501

FRC-1/4-D-O-MIDI-A

Festo Vietnam

162739

FRC-1/4-D-O-MINI

Festo Vietnam

162747

FRC-1/4-D-O-MINI-A

Festo Vietnam

162770

FRC-1/8-D-5M-MINI

Festo Vietnam

162778

FRC-1/8-D-5M-MINI-A

Festo Vietnam

192650

FRC-1/8-D-5M-O-MINI

Festo Vietnam

192660

FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A

Festo Vietnam

527864

FRC-1/8-D-7-5M-MICRO

Festo Vietnam

527865

FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H

Festo Vietnam

162754

FRC-1/8-D-7-MINI

Festo Vietnam

162762

FRC-1/8-D-7-MINI-A

Festo Vietnam

527866

FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO

 

 

 

------------------

Chi tiết liên hệ:
Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tiến Phát
7 Cô Giang, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+084).8.5409.3614 - 6674.3614
Fax: (+084).8.5409.3649
Email:
kinhdoanh@tienphat-automation.com
Website:
http://www.tienphat-automation.com

Widget GOANA not found!