Danh mục sản phẩm
Liên kết website
Tin mới
22/10/2016
Điều khiển việc bố trí sân khấu tùy theo đặc...
21/10/2016
Điều khiển cửa mở hay đóng khi phát hiện có...
20/10/2016
Đặt các vật theo lý thuyết vào hộp trên băng...
19/10/2016
Phân loại sản phẩm đến vị trí cĩ kích cỡ...
19/10/2016
Chuyển đổi tín hiệu đèn giao thông từ 1 nút...
18/10/2016
Điều khiển máy khoan với các thiết bị khác
18/10/2016
Vận hành băng tải tùy theo tín hiệu cảm biến
15/10/2016
Ứng dụng PLC trong dây chuyền khởi động/ dừng băng...
Thống kê truy cập

Bài tập ứng dụng PLC - Đơn vị phục vụ

08/10/2016 9:13:26 SA
Điều khiển đơn vị phục vụ trong nhà hàng bằng các lệnh cơ bản

Mô hình hoạt động:

Hình 1

Bảng khai báo thiết bị 

Dạng
Địa chỉ thiết bị
Tên thiết bị
Sự hoạt động
Ngõ vào


X0
Nút nhấn N1
ON/OFF tức thời
X1
Nút nhấn N2
ON/OFF tức thời
X2
Nút nhấn OFF
ON dừng hoạt động
Ngõ ra

Y0
Đèn báo Đ1
Sáng khi Y0 – ON
Y1
Đèn báo Đ2
Sáng khi Y1 - ON

Mục đích điều khiển:

Điều khiển PLC Mitsubishi đơn vị phục vụ trong nhà hàng bằng các lệnh cơ bản

Những đặc tính điều khiển:

Khi nút nhấn N1 trên bàn được nhấn, đèn báo Đ1 – Y0 trên tường sẽ bật sáng. Nếu thả nút nhấn N1, đèn báo Đ1 – Y0 vẫn sáng

Khi nút nhấn N2 trên bàn được nhấn, đèn báo Đ2 –  Y1 trên tường sẽ bật sáng. Nếu thả nút nhấn N2, đèn báo Đ2 – Y0 vẫn sáng.

Khi cả 2 đèn báo Đ1 – Y0 và đèn báo Đ2 – Y1 bật sáng thì đèn báo hiệu Đ3–  Y2 trên bảng điều khiển bật sáng

Khi nút nhấn OFF được nhấn, cả 2 đèn báo Đ1 – Y0, đèn báo Đ2 – Y1 và đèn báo hiệu Đ3 – Y2 tắt

Sơ đồ nguyên lý:

Hình 2

Chương trình Ladder mẫu

Hình 3


Widget GOANA not found!